fbpx

3-6個月寶寶翻身引導訣竅

3-6個月寶寶翻身引導訣竅

 活動目標

 

翻身是寶寶有自主權擴大探索範圍的開始。 此階段可藉由玩具吸引以及肢體引導,來加速寶寶掌握翻身的訣竅。

 潛能促進面向

大動作
前庭覺刺激
自信、自主權

 遊戲小檔案

適用年齡:3-6個月 
遊戲人數:親子二人 
使用素材:寶寶喜歡的玩具,如聲光玩具、固齒器玩具;大人溫暖的手。  
遊戲場地:床上、地墊上 
遊戲特色:藉由玩具的吸引,以及大人的帶動肢體,來讓寶寶學習翻身的肢體動作方式。 

 遊戲示範影片

 翻身第一式:仰躺翻成側 

 遊戲步驟【方法一】

將玩具放在寶寶側邊,藉由寶寶轉頭、伸手抓的動作,來帶動、旋轉身體。 
推動寶寶的肩部,或是用玩具吸引使其旋轉上半身,幫助寶寶抓到正確的動作方式

 遊戲步驟【方法二】

利用下半身動作帶動旋轉。寶寶有時會使用錯誤的動作模式,可以先讓寶寶自己摸索。 
若一段時間後,寶寶還是沒有抓到訣竅,可以帶動寶寶的腳跨到對側。

 翻身第二式:趴姿翻身成仰躺 

寶寶在翻回仰躺時,最常被自己的手卡住,所以可以幫忙寶寶把手放在胸下。
可幫忙從肩部移轉寶寶重心,讓寶寶掌握訣竅(請參考影片示範)。

 翻身第三式:側躺翻身成俯趴 

可從肩部移轉寶寶重心(請參考影片示範)。

 注意事項

可在寶寶有翻身動機時(一直出力,但翻不過去),給予引導,會更容易成功。 
可多利用玩具的放置,吸引寶寶想翻身來拿玩具。
有時突然的翻身所帶來的前庭刺激,會使寶寶驚嚇、緊張,家長可立即給予笑容、肯定,將氣氛轉換成愉快的,來讓寶寶轉移注意力,並與正向的情緒經驗做連結。 

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

加入恬兒治療師粉絲團 獲得最新育兒知識!

Scroll to Top